Quy định Hoàn tiền - trò chơi thể thao

trò chơi thể thao - Game Thể Thao 24H

Quy định Hoàn tiền

Quy định Hoàn tiền

1. Nguyên tắc hoàn tiền

Phương thức hoàn tiền căn cứ theo phương thức thanh toán của khách hàng khi mua hàng.

2. Phương thức hoàn tiền

Các phương thức hoàn tiền bao gồm:
– Hoàn tiền thông qua chuyển khoản ngân hàng

Chia sẻ...