Khẩu Trang Kháng Khuẩn

Khẩu trang kháng khuẩn trò chơi thể thao là một sản phẩm thủ công của công ty trò chơi thể thao . Với công dụng káng khuẩn, ngăn ngừa xâm nhập khói, bụi không khí ô nhiễm. Đặc biệt có thể giặt và tái sử dụng 3-5 lần.

Đã được công bố tiêu chuẩn số TCCS 01: 2020/HQ, và đã được kiểm tra theo tiêu chuẩn của quatest 3.

3 sản phẩm Khẩu Trang Kháng Khuẩn